Връзки към старите страници на ККЕ

Международните страници на ККЕ постепенно се прехвърлят на нов формат. Можете да намерите вече обновените страници (с цялото си съдържание) на следната връзка

Резолюция на Европейския Парламент по отношение на Куба: организиран план за проникване на монополите на ЕС

Относно резолюцията на Европейския Парламент за „Политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба“ евродепутатът на ККЕ Костас Пападакис направи изказване на Пленарното заседание в Страсбург, в като се отбелязва следното:

„Това е една неприемлива резолюция, която се налага от ЕС и Европейският Парламент, и има за цел да организира проникването на монополите на ЕС, сформирането на реактивни механизми за намеса и на тъй наречените „неправителствени организации“ в Куба. Както американското ембарго, така и интервенциите на ЕС, са насочени срещу интересите на кубинския народ.

ЕС и правителствата на страните членки, тези които са виновни за империалистическите войни и интервенции, за 20-те милиона официално безработни, за десетките милиони, които живеят под прага на бедността, нагло размахват пръст на кубинския народ за ужким нарушение на „човешките права“ в Куба. На един народ който в продължение на десетилетия е премахнал безработицата и е изразил необходимоста от премахване на експлоатацията на човек от човека, на една страна която, въпреки санкциите и ембаргото, има постижения немислими за капиталистическите страни от Латинска Америка и Карибския басейн.

Осъждаме многогодишната блокадата на Куба от американския империализъм и интервенциите от всякакъв вид на ЕС срещу нея. Ние заставаме твърдо на страната на кубинския народ и изразяваме нашата солидарност с кубинската революция.“