Links to the old web pages of KKE

The international sites of KKE gradually move to a new page format. You can find the previous versions of the already upgraded pages (with all their content) following these links:

7 Temmuz 2019 Erken meclis seçimleri

GÜÇLÜ KKE - İLERİ GÜNDEKİ GÜÇ

SYRIZA hükümeti son Avrupa seçimlerindeki yenilgisinden sonra, 7 Temmuz'da yapılacak erken meclis seçimlerini açıkladı.

KKE, insanları ertesi gün gerçekten neye ihtiyaç duyduklarına karar vermelerini çağırıyor. KKE, yalnızca kapitalist kriz yıllarında kaybettiğimiz her şeyi geri almak için değil, aynı zamanda herkesin modern ihtiyaclarını karşılayacak yaşamını güvence altına alması için  işine sahip olması için savaşan partidir. Toplumun ve ekonominin örgütlenmesi için savaşır, İşçinin sömürüye marus kalmaması için ama servet dağılımında üretimi organize etmede belirleyici baskın bir rolü olacak, böylece herkes için genel yaşam kalitesi artacak.

İşçi sınıfı ve halkımız için başka bir kesin yol var! Toplum kapitalistler olmadan yaşayabilir, sosializim ile sosyal ilişkiler hizmetlerini ve üretimi hareket ettirebilir.

KKE'nin planı budur ve gercekleşebilir. İşçi sınıfının, çiftçileri, serbest çalışanların ve bilim adamlarının ihtiyaç duyduğu değişiklikler devamında gelecek. Her yerde güçlü bir organizasyon ve mücadele. Sosyal İttifakını kurarak. Bireysel anlaşmazlıklardan bağımsız KKE ile işbirliği yapmak. Emekçi ve işçi sınıfı, hem Yunanistan'da hem de tüm Avrupa'da, karşı saldırıyı düzenlemeli ve yapmalı: Her ülkede sermayenin gücünü devirmek için, yönetim ve iktidar kurumlarına emekçilerin-işçilerin katılımı ile sosyal mülkiyet ve merkezi planlamakn için, AB ve NATO tipi emperyalist ittifaklardan kurtulmalı.

Seçimler çürümüş sömürü sistemini devirmeyecek. Ancak bugün halkı güclendirebilir, en kötü durumlara frenleyerek ve devrim yolunu açarak. Bugünün barbarlığı tek yönlü yol değil.

Halk için, seçimlerin ikilemi birdir: Ertesi gün KKE'yi güçlendirebilecekmi, haklar için savaşan güçü, meclisin hem içinden hem dışından, radikal yıkılma yolunu açan. Emekçilere karçşı herhangi tek veya işbirliği içinde olan hükümetle, muhafazakar politikalarla mücadele eden partiyi.

SYRIZA, ND, KINAL ve diğerleri gibi tüm diğer partiler. “piyasa ekonomisine” boyun eğiyorlar, yanlış ikilemler yaratıyorlar, gasplar yapıyorlar, herhangi bir etkisi olmadan söz veriyorlar, emekcilere karşı- gerici aynı “planın” farklı şekilleri var. Hükümet programlarında uzmanlaştırılarak şunlar var:

 • Oy kullanan ve uygulanan 3 muhtıra kanunları.
 • AB denetleme mekanizmaları ve uzun süreli Muhtırası.
 • Kanatılmış kiarlar 2060'a kadar.
 • “Reformlar” olarak adlandırılan büyük sermayenin talepleri.
 • Ülkenin NATO-AB'ye katılımındaki tehlikeli taahhütler.

SYRIZA, ND, KINAL aynı planı paylaşıyor, bu da çözümün, halk için çıkış yolunun kapitalist ekonominin meşhur yükselişinden kaynaklanacağını söylüyor.

Bu yükseliş şunları gerektirir: İşin daha fazla elastik hale getirilmesi, yaşlılığa kadar çalışma, Sağlığın, Eğitimin, Refahın daha fazla ticarileştirmesi, emekçilerin evlerini açık artırmaya koyulması, işyerinde mezarlığın sessizliği, sermayeye yeni ayrıcalıklar, sermaye ve büyük sermaye sahiplerinde için onlarca vergi muafiyeti gibi, bu partilerin oy verdiği her şey.

Siyasi sistemin tek kullanımlık partileri nasıl kullandığını gördünüz. Desteğin rolünü oynadıktan sonra, set ve genişleme sonrasında,kaybolur veya rahmine geri dönerler.

Bu Potami, Enosi Kentron, ANEL ve eskiden Dimar ve LAOS ile yapıldı. Şimdi ise, Velopoulos'un «Elliniki Lisi » sağ partisi gibi yeni partiler ortaya çıktı, siyasal sistemde iddia edilen "ciddi Xrisi Avgi" rolünü oynamaya hazırlanıyor. Eski SİRİZA bakanı Varoufaki'nin "MERA 25" adlı partisiyle oyununu oynamak istiyor, geçmişteki diğer partiler gibi setin radikalizmdeki rolünü, AB ve Euro’da “gerçekçi devrim” olarak adlandırlan, SYRIZA hükümetinin ilk 6 ayında sınanan ve açıkça iflas ettiği gibi bugün yine ND ve SYRIZA ile işbirliği için hazır bulunduğunu açıklamada.

Onlar derinden sistemik partilerdir, bu yüzden büyük kapitalistlerin iletişim araçları tarafından yanlışlıkla abartılmış değiler.

KKE, Nazist Xrisi Avgi patisini yalıtılması için savaşıyor. Xrisi Angi daha geniş emekci katmanlardan yalıtılması hedefiyle, ulusal seçimler karşısında daha hevesli devam etmelidir. Yunan halkı ve gençleri katil Nazileri meclis dışına atmalı. Nazilerin yalıtılması için verilen bu savaş ancak daha çok güçlü bir KKE ile başarılabilir. Çünkü sadece KKE faşizmi yaratan nedene isabet ediyor.

KKE dışında başka hiçbir parti, her şeyin sonunda yargılanan halkın mücedalesini, meclisin içinden ama daha önemli sokaklardaki mücedalesini ve taleplerini düzenleyemez ve teşvik edemez.

KKE:  

 • ND veya SYRIZA  hükümetlerine karşı halkın mücadelesini savundu, grevleri düzenledi ve destekledi, fabrikalardaki calışanların taleplerini, turizmde, nakliyata, inşaata, okullarda, hastanelerde, çiftçileri, öğrencileri ve engelli insanlarıda.
 • Bireysel farklılıklardan bağımsız olarak, diğer partilere hizmet eden AB, NATO ve mevcut tekele karşı bugünkü tek rakibidir. Bu nedenle insanları bilgilendiren ve ülkemizin dahil olduğu NATO, ABD, AB'nin tehlikeli planlarına karşı çıkan diğer tarafların anlaşması ile karşı karşıya olandır.
 • İşsiz, kovulmuş işçi, geçimini sağlamakla boguşan, profesyonel, bilim insanı, çiftçi, genç, emekli, haciz ve ana konut açık artırmasının tehdid altındakilerin yanında duran tek parti.
 • Her yerde gerçek, savaşı, emekci muhalefetidir. İşçilere, işsizlere, serbest meslek sahiplerine, çiftçilere, gençlere, kadınlara, emekli insanlara gerçek rahatlama önerileri yapar.

Bunu, Emekçiler ve Halk Hareketi ile Sosyal İttifak'ın gücü ile yapmaya devam edeceğiz. Elde edeceklerimiz :

 • Ücret ve emekli maaşlarında artış, herkes için ücretsiz iyileştirilmiş sosyal yardımlar.
 • Toplu İş Sözleşmelerini geri gelmesini, asgari ücretin 751 Euro'ya yüksetilmesi.
 • Kanunlu sabit çalışma, elastik işçilik ilişkilerinin ortadan kaldırılması, işyerinde hijyen ve güvenlik koşulları olmasını.
 • Genel sağlık hizmetleri ve organizasyonlarda, halk sağlığı, eğitim, yerel devlet kurumları yapılarına daimi personel alımı.
 • Kamu ve daha geniş kamu sektöründe sabit vadeli sözleşmelerin süresiz olarak dönüştürülmesi.
 • İşçilerin kovulmasına açık tüm yasaların kaldırılması, Pazar tatillerini geri dönmesi ve serbest saatlerin kaldırılması.
 • Evrensel Zorunlu Sosyal Güvenlik, sigortasız çalışan olmasın. 13 ve 14 emekçi maaşının geri gelmesi. Erkekler için 60, kadınlar için 55 yaşında emekci olması.
 • Tek mülkiyet vergisi ve emekçilere karşı vergilerin kaldırılması.
 • Tüm işsizlik süresi boyunca borçların dondurulması. 200.000 euroya kadar olan borçlar için ana konut açık artırmasının yasaklanması.
 • İşsizlik maaşı tüm işsizler için temel maaşın % 80'i kadar olması.
 • Tüm çocuklar için kreş okulları. Gıda maddelerinin kaldırılması.
 • Serbest meslek sahibi meslek mensuplarının, esnafın ve tüccarların vergisiz sınırların güçlendirilmesi. Ağır vergilendirmelerinin kaldırılması.
 • Çiftçiler ve hayvansal üretim maliyetini düşürülmesi. Minimum garantili fiyatlar. Üreticinin herhangi bir felaketten korunması için çiftçilere ve hayvansal üretimine tam tazminat.
 • Refah, ikramiye  ve maluliyet aylığı için maliyet artışı.  Tüm çalışabilecek  engelli işçiler için iş yerleri.
 • Tüm engelli hastalar için eksiksiz ve ücretsiz tedaviler, ilaçlar, muayeneler ve teknoloji yardımları.
 • Engelli ve öğrenme güçlüğü olan çocuklara, teşhis, eğitim ve rehabilitasyon için kamuda ve serbest yapılar olması.
 • Özellikle kadınlar için: 1.000 € doğum ödeneği, tüm çalışanlar için doğum izni, iş ilişkilerinden bağımsız olarak tam ücret ve sigorta. Serbest meslek sahibi ve çiftçi anneler için lisans ücreti.
 • Tüm okul öncesi çocuklar için özel olarak ücretsiz halk bakımı ve eğitimi. Bedava çocuk kampı.
 • Ülkenin tüm bölgelerinde depreme karşı koruma, taşkından koruma ve yangından korunma için gerekli altyapının bakılması ve oluşturulması v.s.

İyimserlikle, Meclis'te ve halk hareketinde tutarlı, militan ve uzlaşmaz bir gücümüz varsa, ertesi günü karşılayabiliriz.

Şimdi, savaştaki herkes KKE'yi güçlendirmeli. 7 Temmuz seçimlerinde kazanan tek oy bu!