Links to the old web pages of KKE

The international sites of KKE gradually move to a new page format. You can find the previous versions of the already upgraded pages (with all their content) following these links:

Herkes greve

Sözde ‘sol’ partisi SİRİZA ile ulusalcı ANEL’den oluşan hükümet koalisyonun17 Mayıs 2017’de mecliste tartışmaya açacağı önlemlere karşı, Yunanistan çapında genel grev ve Tüm Yunanistan Militan Cephesi (PAME)’nin onlarca şehirde grev toplantıları ve mitingleri gerçekleşecek. Önlemlerin oylanacağı gün,18 Mayıs’ta, tüm ülkede PAME’nin protesto mitingleri gerçekleşecek. 

SİRİZA-ANEL koalisyon hükümeti, bu önlemleri, 3. memorandumun ikinci değerlendirilmesi için AB ve IMF emperyalist birlikleri ile yaptığı pazarlıklar sonucunda meclise taşıyor. Sonuca bakıldığında hükümetin,bu pazarlığı halkı düşünerek değil kapitalist krizden çıkış sürecini sermaye yararına hızlandırmak için yerli tekelleri düşünerek kreditörlerle yaptığı anlaşılıyor.  

Hükümetin yeni halk-düşmanı önlemleri saldırıyı daha ileri tırmandırıyor, sermaye gruplarınadaha ayrıcalıklı şart ve ön koşullar tanırken (piyasanın serbestleşmesini ve özelleştirmelerin hızlandırılmasını öngören yeni önlemler gibi) çökertilmiş halk ailelerinin sırtına yeni yükler taşıyor. 

Özet olarak yeni önlemlerin öngördükleri şunlardır: 

  • Yılda iki emeklilik maaşı kadar kayba yol açan emeklilik maaşı kesintileri.
  • Vergiye tabi olmayan gelirin aşağıya çekilmesiyle, düşük gelirliler için bile dolaysız vergilerde artış. Örneğin, 615 Avro maaş alan ve bugün dolaysız vergi ödemeyen bir ücretlinin, 300 Avro, yani neredeyse yarım maaş kadar yıllık vergi ödemesi öngörülüyor.
  • Kamusal sağlık harcamalarında yeni kısıtlamalar.
  • Çeşitli sosyal ödeneklerde (işsizlik, ısınma) yeni kesintiler.
  • Ayrıca, özelleştirmelerde artış, büyük sermaye gruplarınatoplu işçi çıkarmanın tamamen serbest bırakılması, grev ilanında yeni engellerin yasallaşması, 2011 yılından sonra toplu sözleşmelerle ilgili oylanan tüm kanunların dondurulması, toplu sözleşmelerin imzalanmasında yeni engellerin yaratılması, grev hakkının sınırlandırılması, grev kırıcılığı (‘lock out’) yapan işvereninmeşrulaşması, ticaretin AVM ve süpermarket zincirlerinde yoğunlaşmasını amaçlayan, esnaf çalışanları ve küçük tüccarlar üstüne ağır sonuçlar doğuranPazar iş tatilinin kaldırılması gibi, sermayeyi destekleyici önlemler arasında yer alıyor.

 

Bu önlemler,geçmişteki Yeni Demokrasi- PASOK hükümetiile şimdiki SİRİZA-ANEL hükümetininpolitikaları sayesinde birçok ücretli ve serbest çalışanın durumunun kötüleştiği bir dönemdeyoğun biçimde hayata geçirilecek. 

2016 yılında nüfusun yaklaşık %45’i standart yoksulluk sınırının altında yaşamaktaydı. 

KKE,halkı, yeni anlaşmaya karşı sürekli tekellerin kârları uğruna kurban giden ihtiyaçları ekseninde militanca direnmeye çağırıyor. SİRİZA-ANEL hükümetiyle egemen sınıf, AB ve IMF’nin gerçekleştirdiği saldırıya karşı 17 Mayıs greviyle başlayarak halkı kendi karşı-saldırısını kararlı biçimde örgütlemeye, kriz döneminde uğradığı kayıpları derhal geri talep etmeye çağırıyor. 

17 Mayıs grevine ve diğer eylemlere kitlesel katılarak ve iş yerlerinde örgütlenerek işçilerin haykırması gereken şudur: ’21. yüzyılın köleleri olmayacağız!’.

 

 

16.05.2017