Links to the old web pages of KKE

The international sites of KKE gradually move to a new page format. You can find the previous versions of the already upgraded pages (with all their content) following these links:

İşçiler yanıtını verdi: Giyotin yasasını geri çekin

4 Şubat 2016’ da son yılların en büyük grev hareketi gerçekleşti. Binlerce işçi, çiftçi, serbest çalışan, öğrenci, Sosyal Güvenlik yasa tasarısının geri çekilmesi talebi ile büyük şehirlerin yollarını kapattı.

Emeklilik ücretlerini düşürdüğü; sosyal güvenlik katkı paylarını arttırdığı; sosyal dayanışma ve sağlık alanında kamu harcamalarını düşürdüğü; ve emeklilik limitini yukarıya çektiği için bu yasa ‘giyotin yasası’ olarak adlandırıldı.

Bütün ülkede Tüm İşçiler Militan Cephesi (PAME)’ nin kitlesel grev eylemleri gerçekleşti. PAME, mücadelesini sosyal halk ittifakının diğer güçleri, ‘Tüm Çiftçiler Militan Birliği’ (PASİ), ‘ Tüm Yunanistan Tekel Karşıtı Birliği’(PASEVE), Üniversite Öğrencileri Mücadele Cephesi’ (MAS), ‘Yunanistan Kadın Federasyonu’ (OGE) ile birleştirdi. Yunanistan’ ın birçok şehrinde, çiftçiler grev hareketlerine traktörlerle katıldı. Bu, işçi sınıfının mücadelesinde orta ve yoksul çiftçilerle birleştiğini gösterdi.

Tüm ülkede binlerce işçi, işverenlerin grev kırıcı mekanizmalarına karşı günün erken saatlerinden itibaren fabrika çıkışları, mağazalar, hizmet binaları, limanlarda vs nöbet tuttu. Tüm ülkede üretim ve hizmet durdu.

Atina’ da PAME büyük bir eylem gerçekleştirdi. Kitleler meclis binasının önünde toplandı. Büyük anayollarını 3 km’ den uzun mesafede trafiğe kapatan yürüyüş konvoyunun başı Olimposlu Zeus’ un Sütunlarındayken, sonu Omonya Meydanındaydı. Değerlendirmelere göre, GSEE-ADEDİ işbirlikçi sendika yönetimlerinin sosyal-demokrasi, sözde sol siyasi güçleri ve sonunda polisle küçük çaplı çatışmaya giren ‘anarşist’ gruplarla beraber örgütlediği diğer eylemden 4 kat daha hacimliydi. 

PAME’ nin Atina’ daki etkinliğinde, PAME’ nin Yürütme Kurulu üyesi, G. Perros konuştu. SİRİZA-ANEL hükümetinin, AB’ nin ve büyük sermayenin planlarına yüklenen G. Perros, şöyle vurguladı: ‘Büyük çıkarlardan asla vazgeçilmiyor! Büyük sermaye Sosyal Güvenlik kurumunun yıkımından doğrudan yararlanacaktır. Bu önlemler, sermayeye yeni servetin, yeni kazançların kapısını açacak. Bize oysa, daha büyük mutsuzluk, sefalet getirecek; haklarımızdan ve Sağlık ve Dayanışma kurumlarının desteğinden yoksun bırakacak!

Onlara dur demeye gücümüz var! Mücadelemizi yükseltebiliriz ve öyle bir halk cephesi ile karşılaşırlar ki, bizi engelleyemezler’!

Mitingi, PASİ’ nin Tüm Yunanistan Sekreteryası üyesi, Hristos Pasulas, Uluslararası Sendika Federasyonu (PSO)’ nun Yardımcı Genel Sekreteri, Valentin Paço, selamladı.

 

KKE Merkez Komitesi Genel Sekreterinin açıklaması

 

PAME’ nin Atina’ daki grev eylemine KKE MK Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas katıldı ve aşağıdaki açıklamayı yaptı:

‘Yunanistan’ daki büyük genel grevin, tüm şehirlerde gerçekleşen eylemlerin, çiftçilerin kurduğu barikatların, katılan yüzbinlerce serbest çalışanı, bilim insanının mesajı ortaktır: Yeter artık.

Halk karşıtı Sosyal Güvenlik yasa tasarısı derhal geri çekilsin. Tüm işçi, halk karşıtı yasalar iptal edilsin. İşçilerin birliği ve öncülüğünde, geniş bir halk ittifakı ile mücadelemizi yükseltiyoruz; bizi sömüren tekellere karşı, işçilerin yaşam kalitesini giderek aşağıya çökerten kapitalist sisteme karşı, nihai zafere kadar yürüyeceğiz. Kendi kaderimizi kendi ellerimize almalıyız’.

 

PAME’ nin açıklaması

Grevden sonra yaptığı açıklama ile PAME, halkı, işyerlerinde, işi durdurma eylemleri, sektörel grevlerle mücadeleyi yükseltmeye çağırıyor. Yasa tasarısının mecliste onaylanmaması için mücadeleye katılmayan sektör, daha kitlesel yeni grev kararına katılmayan sendika kalmasın.

Açıklamada vurgulanan şudur:

‘Bugün çok özel bir gün. İşçiler olmadan hiçbir şeyin yürümeyeceği açıkça görüldü. Fabrikalar, tarlalar, mağazalar, limanlar, trenler, taşımacılıkta; işçi sınıfı üretimi durdurduğunda, ülke durdu. 

Bugünkü genel grevin başarısı, tüm şehirlerde gerçekleşen kitlesel grev eylemleri, çiftçilerin barikatları, halkla dolup taşan anayolları, Sosyal Güvenlik yasasının engellenebileceğini gösteriyor.

Bugünkü başarı, halkın elinde tuttuğu büyük silahın görülmesini sağladı: İşçi, serbest çalışan, orta-yoksul çiftçi, kadın ve gençlerin ittifakını. Bugünkü başarı; halk ittifakının büyük gücünü; bu ittifakın bizi sömürenlere, tekellere, patronlara, AB’ ye ve hükümetlerine karşı daha da güçlenmesi gerektiğini açığa çıkarttı.

İşçi sınıfı ve halkın tüm tabakaları hak ettiğimiz gibi yaşayabiliriz. Bu nedenle ‘giyotin-yasasını çekin’ sloganında ısrar etmeliyiz. Sosyal Güvenliği çökerten yasa tasarısı derhal geri çekilmelidir.

 

PAME, bu mücadeleyi yükseltmeyi çağırıyor. Bu suçu durdurabiliriz!

 

Her gün, her işyerinde, her sektörde, üniversitelerde, stajyerlerinde, mahallelerde varlığımızı hissettirmeliyiz!

 

Bu son değil! Sadece başlangıç’!

 

 

 

 

  

 

05.02.2016