Links to the old web pages of KKE

The international sites of KKE gradually move to a new page format. You can find the previous versions of the already upgraded pages (with all their content) following these links:

Genel Grev : Tüm Yunanistan’da başarıyla yapılmış büyük grevler

Son yıllarda olan en büyük grevlerden bir tanesi Yunanistan’da 28 Şubat Çarşamba günü yapıldı. İşçiler ve halk, pahalılığa karşı maaş artışı ve toplu iş sözleşmelerinin imzalanması, kamusal ve bedava sağlık ve eğitim talepleri, tam bir sene önce 57 kişinin ölümüne sebep olan Tempi suçunun unutulmaması ve tüm cezai ve  hukuki sorumlulukların suçtan sorumlu olanlara atfedilmesini talep etmiştir.

Atina’daki büyük grevde, on binlerce insan, işçi sendikaları, serbest meslek dernekleri, öğrenci dernekleri, kadın dernekleri ve diğer kitle örgütlerinin pankartları eşliğinde önce Meclis'e, ardından da "Yunan Treni" şirketinin genel merkezine doğru organize bir şekilde yürüdü. Benzer şekilde halk kitleleri ülkenin birçok şehrinde de benzer şekilde grev yaptılar.

 

 

 

YKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas, Larisa şehrindeki büyük grevde bulundu ve oradan diğer şeylerin yanısıra Medyaya şunları söyledi:

“Bugün Tempi suçunun üstünün örtülmemesi için, çatışmaya ve çoğunluğu çocukların oluşturduğu  57 masum insanın “kaybına”  yol açan  hukuki ve cezai sorumlulukların üstlenilmesi için mücadele ediyoruz.

Kamu sektöründe ve özel sektörde çalışanlara tam hak verilmesi, tam ve sürekli çalışmayanların hakları ve işçi hakları için, toplu iş sözleşmeleri için, emekli maaşı, gündelikler ve maaşların artışları için mücadele ediyoruz. (…)

(…) Bu mücadelede öğrenciler, meslek sahipleri, çiftçiler, işçiler hepimiz birlik içindeyiz. Halkımız ve işçiler adına gerçek özgürlük ve ilericiliğin yolunu açmak için, işçilerin tüm taleplerini memnun etmek için, Yunan toplumunda radikal değişiklikler için,  hakim süren politikayı sorgulayarak  ülke çapında mücadelemize devam ediyoruz”.

 

 

29.02.2024