Links to the old web pages of KKE

The international sites of KKE gradually move to a new page format. You can find the previous versions of the already upgraded pages (with all their content) following these links:

Hükümetin halk-düşmanı politikalarına karşı işçilerin kitlesel ve mücadeleci grev yanıtı

Sözde ‘sol’ partisi SİRİZA ile ulusalcı ANEL’den oluşan hükümet koalisyonun 17 Mayıs 2017’de mecliste tartışmaya açtığı önlemlere karşı, Yunanistan çapında genel grev ve Tüm Yunanistan Militan Cephesi (PAME)’nin onlarca şehirde grev toplantıları ve mitingleri gerçekleşti. Önlemlerin oylanacağı gün,18 Mayıs’ta, tüm ülkede PAME’nin protesto mitingleri gerçekleşecek.

 

17 Mayıs grevine kitlesel katılım göstererek binlerce işçi ülke çapında

şunu ilan etti: ’21. Yüzyılın kölesi olmayacağız!’.

 

Atina’da PAME’nin grev mitingi parlamento binasının önüne kadar yapılan büyük bir yürüyüşle tamamlandı.

 

SİRİZA-ANEL koalisyon hükümetinin, bu önlemleri, 3. memorandumun ikinci değerlendirilmesi için AB ve IMF emperyalist birlikleri ile yaptığı pazarlıklar sonucunda meclise taşıdığı işaret edilmelidir. Sonuca bakıldığında hükümetin,bu pazarlığı halkı düşünerek değil kapitalist krizden çıkış sürecini sermaye yararına hızlandırmak için yerli tekelleri düşünerek kreditörlerle yaptığı anlaşılıyor. 

 

Hükümetin yeni halk-düşmanı önlemleri saldırıyı daha ileri tırmandırıyor, sermaye gruplarına daha ayrıcalıklı şart ve ön koşullar tanırken (piyasanın serbestleşmesini ve özelleştirmelerin hızlandırılmasını öngören yeni önlemler gibi) çökertilmiş halk ailelerinin sırtına yeni yükler taşıyor.

 

Özet olarak yeni önlemlerin öngördükleri şunlardır:

 

  • Emekli ve çalışanların maaşında kesintiler; örneğinemekliler için yılda iki maaş kadar kayba yol açan maaş kesintisi.
  • Vergiye tabi olmayan gelirin aşağıya çekilmesiyle, düşük gelirliler için bile dolaysız vergilerde artış. Örneğin, 615 Avro maaş alan ve bugün dolaysız vergi ödemeyen bir ücretlinin, 300 Avro, yani neredeyse yarım maaş kadar yıllık vergi ödemesi öngörülüyor.
  • Kamusal sağlık harcamalarında yeni kısıtlamalar.
  • Çeşitli sosyal ödeneklerde (işsizlik, ısınma) yeni kesintiler.
  • Ayrıca, özelleştirmelerde artış, büyük sermaye gruplarına toplu işçi çıkarmanın tamamen serbest bırakılması, grev ilanında yeni engellerin yasallaşması, 2011 yılından sonra toplu sözleşmelerle ilgili oylanan tüm kanunların dondurulması, toplu sözleşmelerin imzalanmasında yeni engellerin yaratılması, grev hakkının sınırlandırılması, grev kırıcılığı (‘lock out’) yapan işverenin meşrulaşması, ticaretin AVM ve süpermarket zincirlerinde yoğunlaşmasını amaçlayan, esnaf çalışanları ve küçük tüccarlar üstüne ağır sonuçlar doğuran Pazar iş tatilinin kaldırılması gibi, sermayeyi destekleyici önlemler arasında yer alıyor.

 

Bu önlemler, geçmişteki Yeni Demokrasi- PASOK hükümeti ile şimdiki SİRİZA-ANEL hükümetinin politikaları sayesinde birçok ücretli ve serbest çalışanın durumunun kötüleştiği bir dönemde yoğun biçimde hayata geçirilecek.

 

2016 yılında nüfusun yaklaşık %45’i standart yoksulluk sınırının altında yaşamaktaydı.

 

Ethnikis Andistasis meydanında PAME’nin grev mitingine katılan KKE’nin Merkez Komitesi’nin Genel Sekreteri, Dimitris Kutsumbas, toplu medyaya aşağıdaki açıklamada bulundu: ’Şu an havaya açılan ateş değil, maraton gibi bir sınıf savaşı gelişmektedir.Sınıf mücadelesi her gün ve kesintisiz verilmelidir. Sert, halk-düşmanı önlemleri, 4. memorandumla birlikte tüm memorandumlar,tarihin çöplüğüne atılmalıdır ve buna yetkin olan sadece Yunan halkı ve işçi-halk hareketidir.

 

Bu yüzden çağrımız şudur: Halk ayaklanması her yerde, kaybedecek bir günümüz bir saatimiz bile yok; mücadele ne bugün ne yarın bitiyor, devam ediyor.

 

KKE, sınıfsal güçler, mücadele hareketi, PAME, Sosyal İttifak her zaman her yerde olacak; sokaklarda, mecliste, fabrikalarda, şehirlerde ve köylerde. Bukesintisiz bir mücadeledir; AB’den kopmak için merkezinde daima çalışan insanı ve halkımızın artan ihtiyaçlarını koyan bir sosyo-ekonomik planla, çürümüş ve yozlaşmış sistemi ve hükümetlerini alaşağı etmesi gerekiyor’.

 

Athens

Thessaloniki

Heraklion

Larisa

Giannena

Chania

Volos

Agrinio

Karditsa

Rodos