Links to the old web pages of KKE

The international sites of KKE gradually move to a new page format. You can find the previous versions of the already upgraded pages (with all their content) following these links:

Meclis önünde büyük çiftçi mitingi

Yunanistan’da bir aydır yollarda bulunan, otobanda 50’den fazla yerde barikat oluşturan binlerce çiftçi, onlarca otobüs ve traktörle Atina’ya ulaştılar ve 20 şubat akşamüzeri Yunan meclisi önünde büyük bir miting ve yürüyüş gerçekleştirdiler.

Mücadeleci fakir çiftçiler, başkent işçi sendikaları, öğrenci toplulukları, şehrin serbest meslek sahipleri dernekleri, Yunanistan Kadın Federasyonu ve diğer toplu örgütler tarafından karşılandı.

Gösteri yürüyüşü hazırlanmasında katkıda bulunan Attika’daki sendikalar adına konuşan İnşaatçılar  Federasyon başkanı, Yannis Tasioulas, şunları dile getirdi:

“Bizler sizin yanınızdayız. İşçi, çiftçinin yanında, çifti de işçinin yanında çünkü ortak çıkarlarımız var. Biz, Ortak Çifti Politikası ve AB’nin işçi ve çiftçi karşıtı politikaların sonuçlarını ödeyenleriz. Benzer sebeplerin kötüleştirdiği ve doğurduğu benzer sorunlarla yüzleşmekteyiz. Bizim  ve bütçe ihtiyaçlarımız için bütçe kısıtlamaları getirilmektedir.  Azınlık ve  büyük çıkarları için   kar elde etmek adına  onlara  hayatlarımızı ayaklar altına alma hakkına sahip olduklarını düşündüren özgürlük  tanınmaktadır”.

Çiftçiler bu mitingle başlıca taleplerini şöyle vurgulamaktadır:

Üretim maliyetlerinin azalması, yeni Ortak Çiftçi Politikasının uygulanmaması ve yeniden müzakerelerin olması, afetlerden kaynaklanan gelir kaybının gerçek hasarın %100’ü oranında telafi edilmesi, bitki, hayvan ve arıcılık ürünlerinin “yunanlaştırılmasını” durduracak tedbirlerin alınması, kalite güvencesi sağlanması, Tarım ürünlerinin satış fiyatları, üretim maliyetlerinin karşılanması, ülkenin selden korunmasına yönelik altyapı çalışmalarının yapılması.

 

 

 

 

DİMİTRİS KUTSUMBAS: Çiftçilerin mücadelesi adildir ve Yunanistan onları desteklemektedir.

Yunanistan’daki Çiftçilerin Syntagma’daki büyük ve görkemli mitinginde bulunan YKP Merkez Komite Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas şunları dile getirdi:

“Atina’nın merkezinden, Yunanistan’ın merkezinden Yunan çiftçileri selamlıyoruz. Mücadele ve talepleri adil olmakta ve  biz onları desteklemekteyiz. Tüm Atina, tüm Yunanistan onların destekçisi. Mitsotakis hükümeti insanlarla alay etmeyi  bırakmalı ve çiftçilerin taleplerine tatmin edici çözümler bulmalıdır. Çiftçiye ve halka  para vermesi, tazminat vermesi gerekirken,  birkaç büyük iş grubuna cömertçe para vermesi ekonominin gücünü ve mali hedeflerini doğru şekilde değerlendirmediğini göstermektedir. Artık değişmeyen fiyatlar,  vergiden muaf petrol, Yunan Tarım Sigortası Organizasyonu’ndan %100 tazminat, tarımsal  üretimde altyapı ucuz üretim maliyeti çiftçilerin talepleri arasındadır. Tüccarlar ve sanayiciler çiftçilere gereçleri çok pahalıya satarlarken, daha sonrasında bunları aslında  çok daha düşük fiyatlarla satın almaktadır. Şimdi değişmeyen daha düşük fiyatlar belirlenmeli. Halkın gereksiz yere fazladan her şeyi ödememesi ve süpermarket raflarında ucuz ve kaliteli ürünlerin olması için yabancı ürünlerin Yunancalaştırılmasını durduracak ve Yunan köylüsüne hayat verecek önlemler almak şarttır.”.

 

 

 21.02.2024