Links to the old web pages of KKE

The international sites of KKE gradually move to a new page format. You can find the previous versions of the already upgraded pages (with all their content) following these links:

TKP ve YKP'den ortak açıklama: Komşu halkların barış içinde yaşama talebi için mücadeleye!

Türkiye Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Partisi, Ege ve Doğu Akdeniz'de ve Türk-Yunan ilişkilerinde yaşanan ve  iki halkı da kendi çıkarları için kanlı maceralara sürüklemeye çalışan toplumsal, ekonomik ve politik güçler eliyle ortaya çıkan tehlikeli ve endişe verici gelişmelere ortak bir tutum ile müdahale etmeyi hedeflemektedir.

Bugün iki ülkenin burjuvazilerinin planları ile diğer burjuvazi güçleri ve emperyalist güçlerin çıkarları tarafından tanımlanan Türk-Yunan ilişkileri bir krize evrilmiştir. Bunun nedeni bölgedeki enerji kaynakları, bunların ulaşım yolları ve metaların paylaşımı konularında şiddetli bir rekabete girişmeleridir. Bu yıkıcı rekabetin sonucu, Suriye’de, Libya’da ve Basra Körfezi'nde, ABD'nin Irak işgalinde, İranlı ve Iraklı yetkililerin öldürülmesi örneklerinde de görüldüğü gibi bölgemizde emperyalist müdahaleler ve savaşlar olacaktır.

Türkiye ve Yunanistan dahil olmak üzere kapitalist devletler, tekellerin çıkarlarına hizmet eden rekabetlerin kısır döngüsüne burjuva sınıfların çıkarlarını karşılamak adına katılmaktadır. Eksenler ve karşı eksenler yeniden yaratılmakta, diğer yandan NATO ve AB gibi emperyalist birlikte ayrı ve özerk bir rol edinmeye çalışmaktadır.  

Türk-Yunan ilişkileri de bu gelişmelerin bir parçasıdır. Türkiye ve Yunanistan halklarının, ABD, NATO, AB ve diğer emperyalist güçlerle olan ilişkilerinden kaynaklanan gelişmelerden bekleyecekleri olumlu hiçbir şey yoktur.  

Partilerimiz işçi sınıfı enternasyonalizmini ve enternasyonalist dayanışmayı temel alır. Bu ilkelerle bölgemizde yaşanan karmaşık gelişmeleri işçilerin ve halkların çıkarları doğrultusunda ele almaktadır.

Türkiye ve Yunanistan burjuva sınıflarının hangi ülkenin 'enerji merkezi' olacağı konusunda olduğu gibi, işbirlikleri de rekabetleri de, kendi çıkarlarına hizmet etmektedir ve halkların çıkarlarıyla hiçbir ilişkisi yoktur. 

Türk ve Yunan halklarının, onları birbirinden ayıracak hiçbir şeyleri yoktur. Onların kapitalist sömürüye ve kârlara ve çevrenin tahrip olmasına karşı barış içinde yaşamak ve kendi gelecekleri için mücadele etmek gibi ortak talepleri vardır. Talepleri insanın insan tarafından sömürüsünün yok edilmesi ve halkın güncel ihtiyaçların karşılanması, halkları emperyalist savaşa sürükleyen ''kıyma makinesinin'' ortadan kaldırılması içindir.

Bu doğrultuda TKP ve YKP;

  • Herhangi bir sıcak çatışmaya ve savaşa girilmesine karşıdır.
  • Sınır ihlallerine ve bölgede sınırları tanımlayan uluslararası anlaşmalara uyulmamasına karşı olduklarını belirtmektedir.
  • Sınırların ve bunları belirleyen anlaşmaların değişmemesi tutumunu desteklemektedir.
  • Ege ve Doğu Akdeniz'de askeri üstünlüğe sahip olma yoluyla yaratılmaya çalışılan oldubittileri ve iki ülkenin yapmakta olduğu, arkaplanda bir savaş hazırlığı anlamına gelen muazzam ölçülerdeki askeri yatırımları kınamaktadır.
  • Ege'deki hidrokarbon kaynakların iki ülkenin burjuva sınıfları tarafından yerli ve yabancı tekellerin kontrolüne daha fazla kâr amacıyla verilerek sömürülmesi planlarını, daha büyük sorunlar ve daha keskin çatışmalar için koşulların hazırlanmasını, çevreye dönük risklerin yaratılmasını kınamaktadır. İki ülke halklarının ve işçi sınıfının bu planlardan kazanacakları hiçbir şey yoktur.
  • İki ülkenin de emperyalist bloklardan ayrılması, askerlerinin ülke dışındaki NATO ve diğer emperyalist misyonlardan çıkmasına yönelik mücadele etmektedir.
  • İki ülkedeki Amerikan ve NATO üslerinin kapatılması, AB ve NATO gibi emperyalist birliklerden ayrılmak için mücadele etmektedir.

Türkiye Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Partisi, işçi sınıfını ve diğer halk katmanlarını, burjuva sınıfların ve emperyalist birliklerin planlarına, ırkçılığa ve milliyetçiliğe karşı mücadeleyi güçlendirmeye ve komşu halkların barış içinde yaşama isteklerini ve taleplerini dillendirmeye çağırıyor.

Türkiye Komünist Partisi

Yunanistan Komünist Partisi