Links to the old web pages of KKE

The international sites of KKE gradually move to a new page format. You can find the previous versions of the already upgraded pages (with all their content) following these links:

Türkiye Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Partisi’nin Ortak Çağrısıdır

1. Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Yunanistan Komünist Partisi (KKE) olarak 2018 Dünya İşçi Bayramı'nda her iki ülke işçilerini ve bölge halklarını en militan duygularla selamlıyoruz. İşçi sınıfımızı ve bölge halklarını, burjuva hükümetlere, onların halk düşmanı politikalarına ve sermaye iktidarına karşı ortak mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz. İşçi sınıfını, emperyalist savaşları mahkûm etmeye ve kapitalist barbarlık düzenini yıkarak, halkların geleceğini, yani sosyalizmi kuracak mücadeleyi yükseltmeye davet ediyoruz.

2.TKP ve KKE emekçi halkın çıkarları için mücadele etmektedir. Partilerimiz, işçi sınıfı enternasyonalizmine ve uluslararası dayanışmaya yaslanmakta, bölgemizdeki karmaşık gelişmelere bu ilkeler doğrultusunda yaklaşmaktadır.

Zenginlik kaynaklar, enerji hatları, piyasaları ele geçirmeye yönelik rekabet ve stratejik önem taşıyan bölgelerin kontrolü etrafında dönen çekişmeler ve çelişkiler emperyalist sistemin tümüne yayılmaktadır. Bu çelişkiler bölgemizde "sıcak noktalar," emperyalist müdahaleler ve Suriye, Libya ve Irak'ta gördüğümüz türden savaşlar biçiminde tezahür etmektedir.

Burjuvazinin çıkarlarını ilerletmek adına ABD, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve diğer AB üyesi ülkeler emperyalist rekabetin başını çekmekte, Türkiye ve Yunanistan dâhil çok sayıda kapitalist ülke de sürece katılmaktadır.

3.Türkiye ve Yunanistan kapitalist sınıflarının işbirlikleri de çekişmeleri de kendi çıkarlarına hizmet etmektedir ve kendilerini ilgilendirir. Bunların Türkiye ve Yunanistan halklarının çıkarlarıyla hiçbir ilgisi yoktur.

4.TKP ve KKE olarak, her iki ülkedeki burjuva hükümetlerin halk düşmanı politikalarını, baskıcı uygulamalarını, TKP ve Türkiye Komünist Gençliği'ne yönelik şiddeti ve ülkelerimizde halk düşmanı politikaların bir "aracı" haline gelmiş anti-komünizmi mahkûm ediyoruz.

Partilerimiz Ege ve Doğu Akdeniz havzasındaki gelişmelere dair derin endişe duymaktadır. Düşmanlığa ve savaşa dair her türlü yükselişe, Ege'deki sınır ihlallerine ve bölgedeki sınırları belirleyen uluslararası antlaşmalara dair tartışmalara karşı çıkıyoruz.

TKP ve KKE sınırları ve onları tanımlayan antlaşmaları olduğu gibi korumayı savunmaktadır. Partilerimiz, her iki ülkenin de emperyalist planlarla bağını koparması, askerlerini NATO ve diğer emperyalist denizaşırı görevlerden çekmesi, ayrıca NATO'nin Ege Denizi'nden çekilmesi için mücadele ediyor.

Türkiye ve Yunanistan halklarını bölecek hiçbir gerekçe yoktur. Halklarımızın çıkarı barış içinde yaşamakta, ortak geleceğimiz için mücadele etmekte, insanın insanı sömürdüğü bu düzeni yıkmakta yatıyor.

5.Deneyimle sabittir ki, ülkelerimizin NATO üyeliği ve bu emperyalist askeri örgütün bölgemizdeki genişlemesi halklara ve barışa yönelmiş bir tehdittir. Her iki komünist parti de ülkelerimizin NATO'dan çıkması için mücadele edecektir.

6.AB, uluslararası bir sermaye örgütüdür ve halkların çıkarlarına giderek daha büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Partilerimiz Türkiye gibi yeni üye ülkelerin AB'ye dâhil edilmesine karşı çıkmaktadır. Partilerimiz, her iki halkın da bu emperyalist birlikten çıkmaya yönelik mücadele hakkını destekler. KKE bu amaç için uzun süredir mücadele etmektedir.

7.TKP ve KKE olarak, Afganistan, Irak ve Libya'daki işgalci savaşları bir kez daha mahkûm ediyor, ABD, NATO ve güçlü AB ülkelerinin Rusya ve İran'la rekabet içinde Suriye halkına karşı 7 yıldır yürüttüğü, ardında yüzbinlerce ölü ve milyonlarca mülteci bırakan emperyalist savaşı şiddetle kınıyoruz.

Ayrıca, 14 Nisan 2018'de, ABD, Fransa ve İngiltere'nin NATO ve AB desteğiyle Suriye'ye karşı "kimyasal saldırı" yalanını bahane ederek gerçekleştirdiği emperyalist saldırıyı mahkûm ediyoruz. Suriye halkının yanındayız. Bu emperyalist saldırıya karşı sokağa çıkan kitleleri selamlıyor, savaş karşıtı anti-emperyalist mücadelemizi sürdüreceğimizi bildiriyoruz.

Partilerimiz, Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyindeki varlığını kabul edilemez bulmakta ve tüm yabancı askeri birliklerin Suriye toprağından derhal çıkmasını talep etmektedir. Suriye'deki gelişmeler, tüm ülkelerde olduğu gibi, Suriye halkının meselesidir.

Kürt meselesi, ABD, NATO ve AB'nin kendi amaçları doğrultusunda verdikleri destekler geri çevrilmedikçe bölge halklarının yararına olarak çözülemez. Kürt halkının hakları ve Kürt meselesinin bölge halklarının tümü yararına çözümü, bu halkların ortak mücadelesinden, tutarlı bir anti-emperyalist hattın kurulmasından ve işçi sınıfı iktidarından geçer.

TKP ve KKE olarak, azınlıkların tahrik ve tahkir edilmesine, yayılmacılığa ve sınırların değiştirilmesine karşı çıkıyoruz. Partilerimiz, bölge komünistlerini, emperyalist planlara, milliyetçiliğe ve her türden yıkıcı "Büyük Ülkü"ye karşı mücadeleye öncülük etmeye davet ediyor.

8.TKP ve KKE olarak Kıbrıs halkıyla, yani Türk ve Rum Kıbrıslılarla, dayanışmamızı ifade ediyoruz. Kıbrıs meselesinin adil ve gerçekçi bir çözüme kavuşturulmasını destekliyoruz. İşgalcilerin ve her türden yabancı askeri birliğin adadan çekilmesini talep ediyor, bağımsız ve egemen bir Kıbrıs'ı savunuyor, vatandaşlık ve uluslararası tüzel kişilik açısından birleşik ve tek bir Kıbrıs'ı destekliyoruz. Kıbrıs, yabancı üslerden ve askeri birliklerden arındırılmalı, yabancı garantör ve hamiler olmadan Türk, Rum, Latin, Ermeni ve Marunî Kıbrıslıların ortak yurduna dönüştürülmelidir.

9.İsrail işgaline karşı mücadele eden Filistin halkına dayanışmamızı ifade ediyoruz.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan provokatif hamlesini mahkum ediyor ve AB'nin "suçlu"yu "mağdur"la karıştıran tutumunu kabul edilemez buluyoruz. Partilerimiz, 1967 sınırlarına uygun olarak, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin tanınmasını desteklemektedir.

10.TKP ve KKE olarak, teorik "International Communist Review" dergisinin çıkartılmasında, Avrupa Komünist İnisiyatifi örgütünde, Uluslararası ve Bölgesel Komünist ve İşçi Partileri toplantılarının düzenlenmesinde işbirliği içindedir. Ayrıca partilerimiz, diğer komünist partilerle birlikte, komünist hareketin birliğini pekiştirmek ve devrimci doğrultuda yeniden bir araya gelişini sağlamak için çabalamaya devam edecektir.

Partilerimiz, her iki ülkenin ve bölgenin halklarına seslenmektedir. Halklarımızı, kriz, işsizlik, sefalet, mültecilik, cahillik ve kültürel değersizleşme, emperyalist müdahaleler ve savaşlar üreten bu sömürü düzenine karşı mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz. Halklarımızı, işçi sınıfının birliği, ezilenlerin ittifakı, sınıf mücadelesinin büyütülmesi, sınıf iktidarının kurulması, yani sosyalizmin inşası için mücadeleye çağırıyoruz. Sosyalizm, günümüzde her zamankinden daha acil, elzem ve mümkündür.

Nisan 2018

Türkiye Komünist Partisi

Yunanistan Komünist Partisi