Links to the old web pages of KKE

The international sites of KKE gradually move to a new page format. You can find the previous versions of the already upgraded pages (with all their content) following these links:

TARİH YENİDEN YAZILMAYACAK

YKP Sofya’da Kızıl Ordu’nun onuruna dikilmiş anıtın tahrip edilmesini kınamaktadır

YKP, Sofya’yı kurtaran  Kızıl Ordu’nun onuruna yapılan antifaşist anıtın kabul edilemez şekilde saygısızlığa uğramasını ve tahrip edilmesini kınamaktadır.

Bulgaristan’ın Kızıl Ordu ve komünistlerin önderliğindeki silahlı Bulgar antifaşist hareketinden kurtulmasından  10 yıl sonra, 1954’te dikilen anıtın tahrip edilmesi, Avrupa’nın birçok ülkesinde benzer anıtların yok edilme “zincirinde” bir başka halka oluşturmaktadır. Bu, anti-komünist kampanyaya öncülük eden AB'nin "desteklediği" ve komünizm ile faşizm arasındaki tarih dışı denklemi kuran halk karşıtı hükümetler tarafından yapılan bir felakettir.

Kapitalist Rusya'nın ABD, NATO ve AB ile emperyalizm içi çatışması bağlamında Rusya'nın Ukrayna'yı kabul edilemez işgali, SSCB'nin günümüz Rusya'sıyla gerçekçi olmayan bir şekilde karşılaştırılmasıyla birlikte, birçok Avrupa ülkesindeki anti-faşist anıtları "yok etmek", tarihi yeniden yazmak, Kızıl Ordu ve Sovyetler Birliği'nin ilk sosyalist devlet olan SSCB ve silahlı gerilla hareketleri tarafından büyük fedakarlıklarla yenilgiye uğratılan kapitalist sistemin “bir parçası” olan  faşizmin çöküşüne kahramanlıkla sunduğu katkısının silinmesi amaçlanmaktadır. .

YKP bu çabaları kınamakta ve Avrupa halklarını bu belirli amaçlara karşı kararlı bir şekilde tepki vermesi çağrısı yapmaktadır.

Tarih yeniden yazılmayacak!

Yaşasın Kızıl Ordu’nun insanlığına devasa katkısı!

 15.12.2023