Links to the old web pages of KKE

The international sites of KKE gradually move to a new page format. You can find the previous versions of the already upgraded pages (with all their content) following these links:

Yunanistan Komünist Partisi'nden TKP'ye dayanışma mesajı

Sevgili yoldaşlar,

31 Mart 2019'da yapılacak belediye seçimleri arifesinde ülkenizdeki gelişmeleri dikkatle izliyoruz. 

Yunanistanlı komünistler, bu önemli seçim mücadelesinde militan işçilerden, emekçilerden ve halk hareketinin diğer temsilcilerinden oluşturduğu listelerle, ülkenin tüm bölgelerinde ve yüzlece belediyede seçime katılan Türkiye'nin komünistlerini ve onların partisi TKP'yi selamlıyor.

Aynı zamanda, ülkemizdeki komünistler, Avrupa Parlamentosu seçimleri için verdikleri mücadelenin yanında, 26 Mayıs 2019'da yapılacak belediye ve bölge seçimleri için de kampayasını sürdürüyor. Her sandıkta YKP'nin güçlenmesi için çağrıda bulunuyor.

İşçilerin, emekçilerin, yoksul çiftçilerin, emekçi halkın çeşitli katmanlarından gençlerin ve kadınların büyük sermaye ile ve onu temsil eden burjuva partileri ile "aynı gemide" olmadığı tutumunuzu paylaşıyoruz.

Burjuva iktidarının yerel yönetimleri sermayeye kaynak aktarmak için kullandıkları, işçi sınıfı ve halkın çıkarlarını yok sayarak sermayenin daha fazla kâr etmesi için olanaklar sağlayan kurumlara dönüştürdüğüne katılıyoruz.

Türkiye'deki ve Yunanistan'daki komünistler içinde bulunduğumuz bu günlerde eş zamanlı ortak bir mücadele vermektedir. Bu mücadele sayesinde örgütlü halk, mücadele eden işçi sınıfı, yarın burjuva iktidarın yıkıcı halk düşmanı politikalarına karşı mücadeleyi daha büyük bir güçle verecek, işçi sınıfı ve halkın gücü katlanarak artacak, halk düşmanı politikalara karşı koyan, onlarla mücadele eden ve engelleyen direniş büyüyecek, ekonomiyi ve toplumu işçilerin yönettiği yolu açmamız mümkün olacaktır.

Yunanistan Komünist Partisi Türkiye Komünist Partisi'ni ve Türkiye'de ve uluslararası komünist harekette işçi sınıfı ve halk adına yaptığı önemli katkıyı selamlıyor. Türkiye işçi sınıfını ve diğer halk katmanlarını 31 Mart 2019 seçimlerinde TKP'yi kararlılıkla desteklemeye çağırıyoruz.

İki ülkenin halklarını, kriz, işsizlik, yoksulluk, göç, kültürel ve eğitsel düzeyin gerilemesini getiren bu sömürücü sisteme karşı mücadeleyi güçlendirmeye, milliyetçilik ve ırkçılığa, emperyalist savaşlara, emperyalistlerin birliği NATO ve AB'ye karşı çıkmaya çağırıyoruz.

İşçi sınıfının sınıfsal birliğini sağlamak için verdiğimiz emekleri katlamak, tekellerin baskı altına aldığı halk katmanları ile toplumsal ittifakı kurmak, sınıf mücadelesini geliştirmek, işçi sınfının iktidarı için, sosyalizm için mücadele etmek, günümüzde her zamankinden daha gereklidir, daha günceldir.

Sermayenin ve tekellerin iktidarına karşı, halkın ve işçi sınıfının Komünist Partisi var!

Yunanistan Komünist Partisi Merkez Komite Uluslararası İlişkiler Seksiyonu