Lidhje me faqet e vjetra të PKG

Faqet e ndërkombëtare të PKG transferohen gradualisht në format të ri. Ju mund të gjeni faqet e mëparshme qe tashmë jane përmirsuar (me të gjitha përbërjet e tyre) në linkun e mëposhtëm.

Pabarazia e gruas në BE dhe në pjesën tjetër të botës kapitaliste. Lufta e komunistëve

Më 10 dhe 11 Nëntor 2016, në Athinë, do të mbahet seminari me temë "Pabarazia e gruas në BE dhe në pjesën tjetër të botës kapitaliste. Lufta e komunistëve" , i cili do të zhvillohet nga Groupi Euro-parlamentar i Partisë Komuniste të Greqisë (KKE).

Me këtë seminar synohet që të hapet debati në Partitë Komuniste për nevojën dhe përmbajtjen e specializimit të punës për gratë, sepse pavarësisht nga pjesëmarrja e konsiderueshme e grave në punën-pagë, pjesëmarrja e tyre në lëvizjen sindikale nuk është e ngjashme, dhe aq më tepër në lëvizja komuniste.

Diskutimin do të merret me ndikimin ideologjik dhe politik të Partisë Komuniste në çështjen e gruas në kushtet bashkëkohore të mprehjes së sulmit të qeverive borgjeze, të BE-së dhe bashkësive të tjera imperialiste ndërshtetërore, të klasave borgjeze në çdo vend. Gjithashtu si specializimi i punës për gratë kontribuon në ndërtimin e PK-ve në klasën punëtore në forcimin e lidhjeve me të, me shtresat popullore dhe të rinjtë, si përfundojnë në rekrutimin e tyre. Do të shkëmbehet pikëpamje për ndërhyrjen në frontin radikal të grave në lëvizje, d.m.th në frontin e grave në lëvizjen me orientim antimonopolist – antikapitalist, por dhe në lëvizjen punëtore sindikale.

Seminarin do ta hapi Eurodeputeti i Partisë Komuniste të Greqisë (KKE), Sotiri Zarianopulos.

Fjalimin e Hyrjes do ta mbajë Eleni Belu, anëtare e Byrosë Politike e KQ të Partisë Komuniste të Greqisë (KKE).

 Në këtë seminar kanë deklaruar se do të marrin pjesë këto 20 Parti Komuniste dhe Punëtore;

1. PK e Venezuelës

2. Bashkimi i Komunistëve në Bullgari

3. Partia e Komunistëve Bullgarë

4. Partia Komuniste Braziliane

5. Partia Komuniste e Greqisë (KKE)

6. Partia Komuniste e Indisë

7. Partia Komuniste e Indisë (Marksiste)

8. Partia e Punëtorëve të Irlandës

9. Partia Komuniste e Popujve të Spanjës

10. Partia Komuniste, Itali

11. Lëvizja Socialiste Kazakistan

12. Partia Socialiste Punëtore e Kroacisë

13. Partia Socialiste e Letonisë

14. Partia Komuniste e Meksikës

15. Partia Komuniste Afrikës së Jugut

16. Partia Punëtore Hungareze

17. Partia Komuniste Punëtore e Rusisë

18. Partia e Re Komuniste e Jugosllavisë

19. Partia Komuniste e Suedisë

20. Partia Komuniste, Turqi