Lidhje me faqet e vjetra të PKG

Faqet e ndërkombëtare të PKG transferohen gradualisht në format të ri. Ju mund të gjeni faqet e mëparshme qe tashmë jane përmirsuar (me të gjitha përbërjet e tyre) në linkun e mëposhtëm.

Teleconference of the European Communist Initiative on the 100th anniversary of the founding of the USSR

Speech delivered by Dimitris Koutsoumbas, GS of the CC of the KKE

Dear comrades,

The international and domestic developments in the 100 years since the founding of the USSR confirm the necessity to enrich our programmatic conception of socialism, incorporating all the positive and at the continue reading ...

Closing remarks by Giorgos Marinos, member of the PB of the CC of the KKE

Concluding the teleconference of the European Communist Initiative, G. Marinos, among other things, noted the following: “Today’s discussion of the parties continue reading ...